Disclaimer

De getoonde protocollen zijn met grote zorg opgesteld en zijn uitsluitend van toepassing op de situatie in het UMCG. De protocollen worden ter beschikking gesteld om kennis te kunnen nemen van de gang van zaken in het UMCG met betrekking tot een bepaald onderwerp. Hierbij dient te worden bedacht dat in de praktijk van het UMCG gemotiveerd van de werkwijze als beschreven in een protocol kan worden afgeweken. Protocollen worden regelmatig geactualiseerd. Eerdere versies van de getoonde protocollen worden op deze site niet gearchiveerd. Het is toegestaan om de getoonde protocollen als voorbeeld te gebruiken voor het opstellen van protocollen in andere instellingen. Het UMCG aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het gebruik van (onderdelen van) de getoonde protocollen buiten het UMCG.

UMCG-medewerkers dienen voor raadpleging van van toepassing zijnde protocollen immer gebruik te maken van DocPortal op de intranetsite van het UMCG.